GALİP İLHANER

GALİP İLHANER

Zalim Erdoğan’ın zulmü bitecek!

A+A-

Yıllardır, beşikteki çocukları dahi öldüren, Kürtlere en büyük zulmü yapan PKK (HDP), Erdoğan’ın zulmünü bitirecekmiş.

“HDP - @HDPgenelmerkezi

Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Antep'in, Adana'nın bu coşkusu ile yürüyüşümüz sürüyor. Demokrasi Yürüyüşünde sıradaki durağımız Ankara. #HepBirlikte mücadele ederek zulmü bitireceğiz.”, (19 Haz 2020)

Bu twitter mesajı HDP’ye ait.

CHP’ye diyor. ‘#HepBirlikte mücadele ederek zulmü bitirelim’ diyor.

Erdoğan Kürtlere nasıl bir zulüm yapmış acaba?

Kürtçeyi serbest bırakarak mı?

Kürtçe televizyon açarak mı?

Bölgeye yatırım yaparak mı?

Kürtleri PKK ve CHP zihniyetinden kurtararak mı?

Evet, ERDOĞAN çok acımasız çok.

Muhalefete yapacak hiç bir şey bırakmadı.

Türkiye büyük projelerle çağ atladı.

ERDOĞAN; Kürtleri de bütün Türkiye’yi de CHP (Kemalizm) ve PKK (Baasçı Kürt Kemalizmi/Apoizm) zihniyetinin ürettiği zulümden büyük ölçüde kurtardı.

Sıra dünyayı ABD (İsrail, …) ve diğer sömürgecilerin kurduğu ve devam ettirdiği düzenden kurtarmaya gelmiştir.

2023’e kadar Türkiye’yi, 2023’ten sonra da dünyayı yönetecek bir Türkiye’nin temelleri atılıyor.

Türkiye liderliğinde, bütün dünyaya ADALET (İSLAM) dağıtacak yeni bir dünya kuracağız.

Bu imkansız değil.

PaxAnadolu  (Anadolu Barışı/SELAM), PaxTurkey düzenini kurmanın zamanı gelmiştir. 2023 tam zamanıdır.

2023’e kadar bunun altyapısı kurulmalıdır.

2023’te bütün dünya, Cumhur ittifakının yeni dünya düzenini konuşmalıdır.

Bunun için yeni bir üniversite bile kurulabilir.

Ya da ODTÜ tamamen öğrencilere kapatılarak, yeni bir dünya düzenin kurulması için yeni bir yapıya kavuşturulabilir.

Ya da İstanbul, Van, Konya, … merkezli bir STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ  kurulabilir.

İSLAM adaleti üzerine, ‘Yeni Dünya Düzeni Stratejik Araştırmalar Merkezi’ kurularak, alanında uzman olan öğretim üyeleri, yazarlar, … bir araya getirilerek, Türkiye liderliğinde kurulacak yeni dünya düzeninin çalışmalarına başlanabilir.

Türkiye, geçmişi ve geleceğiyle, dünyanın lideri olmayı hak eden tek ülkedir.

Yurtta Selam/Barış, Dünyada Selam/Barış ve alemde Selam (Barış) için bu şarttır.

Bütün dünya insanlığı, dünyayı yönetecek ADİL lider TÜRKİYE’yi beklemektedir.

Türkiye buna mecburdur. Cumhur İttifakı bunu yap(a)mazsa, dünya insanlığı çok zaman kaybedecek demektir.

Koronavirüs bize bir yol açmıştır. Dünya bununla uğraşırken, Türkiye yeni bir dünyanın temellerini atabilir.

Tarihin sonunu (son insan) ilan ediyorum.

Tarihin sonu son insan ‘MÜSLÜMAN’ olacak.

Dünyanın mehdisi Türkiye’dir.

Türkiye, ADİL (İSLAM) yeni bir dünya düzeni kurmaya mecburdur ve kuracaktır.

ERDOĞAN ve BAHÇELİ yeni bir dünyanın temellerini atmaya mecburdur.

Türkiye 18 yıldır çok sayıda proje üretti. Halkımız ve dünya daha büyük projeler istiyor.

Artık bütün dünyayı ilgilendirecek ve dünya insanlığını kurtaracak projeler üretmenin ve uygulamanın zamanıdır.

İSLAM ADALETİ üzerine, faizsiz bir ekonomi, insan haklarını önceleyen, Türkçe merkezli geliştirilmiş bir dünya dili, Dünya ADALET Mahkemesi, Anadolu Milletler (BM’ye alternatif) Birliği, …

Cumhur İttifakı önderliğinde, Türkiye’nin lideri olacağı yeni paktın kurulmasının zamanı gelmiştir.

***

Ekrem beyin 2023 ERDOĞAN stratejisi

Ekrem bey son derece stratejik hareket ediyor.

Şüphesiz ki;  bu kendi aklı değil.

Ekrem beyi Erdoğan sonrası Cumhurbaşkanlığına hazırlayan gücün stratejisidir.

Bilerek İstanbul’da sorun üretiyorlar.

AK Parti, Ekrem beyin ürettiği bütün sorunları çözerek, bu fırsatı CHP ve Ekrem beyin elinden almalıdır.

Ulaşımdan,… çevre kirliliğine, … her şey planlı görünüyor.

Amaç ne?

Amaç, 2023 seçimlerinde İstanbul eskiden bu haldeydi, Ekrem bey İstanbul’a çağ atlattı, dağ gibi sorunları çözdü demek için.

Ekrem beyi 2023 ya da sonrası seçimler için hazırlayanlar, İstanbul’u Erdoğan öncesindeki gibi çok sorunlu bir duruma, yani geriye götürmeye çalışıyorlar.

Çöp dağları, susuzluk, kirli Haliç, felç olmuş bir ulaşım, …

Tamamen Erdoğan’dan önceki İstanbul

Böyle bir manzaradan, 2. Erdoğan (Ekrem bey) çıkarma projesi var.

Ama, unuttukları bir şey var.

Halkı APTAL yerine koymanın faturası çok ağır olacak.

Halkın geçmişi unutacağını zannediyorlar.

Halkımız bazı şeyleri asla ve asla unutmaz.

Mesela 100 yıldır CHP tek parti döneminin zulümlerini unutmuyor.

CHP’ye iktidar yüzü göstermiyor.

Çünkü CHP iktidarında neler olabileceğini görüyor/seziyor/biliyor.

Bir musibet bin nasihatten daha iyidir.

CHP yerelde iktidar oldu. Çok sayıda belediye aldı.

Halk CHP’nin gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaştı.

CHP 31 Mart (23 Haziran İstanbul) seçimlerindeki en yüksek oyuna PKK (HDP) desteğiyle ulaştı.

PKK ile yapılan seçim ittifakı, yereldeki başarısızlık, halka tepeden bakma, …

Her şeyden önemlisi, Ekrem beyin İstanbul başarısızlığı, ileride CHP’yi bir baraj altında kalma sonucuna bile götürebilir.

CHP, PKK ile seçim ittifakı yapmanın bedelini, PKK ile birlikte marjinalleşerek ödeyecek/ödemelidir.

Vatansever Atatürkçüler ve Aleviler (İYİ Parti alternatif) CHP’den koparıldı mı, CHP için trajik bir son geliyor demektir.

Cumhuriyetin 100. Yılında, 2023 seçimlerinde, CHP barajı bile aşamayacak bir duruma getirilebilir.

Yani PKK hem kendisini hem CHP’yi bitirebilir (hızlı marjinalleşme)

Halk PKK ile aralarına mesafe koymadıkları için; hem CHP’yi hem de HDP (PKK)’yi birlikte cezalandırabilir.

Vatansever Kürtler ve vatansever Türkler; ortak bir kararla, CHP ve PKK’yı cezalandırarak, ikisini de barajın altında bırakabilir.

Cumhur İttifakı’nın stratejisi (hedefi), 2023 seçimlerinde,  CHP ve PKK’yı birlikte barajın altında bırakma üzerine kurulmalıdır.

Cumhur İttifakı; PKK’dan Kürtleri, CHP’den Atatürkçüleri ve Alevileri alarak, PKK ve CHP’yi baraj altında bırakabilir.

Bu kesinlikle imkansız değil.

***

PKK, CHP’yi iktidar yapmak istiyor

PKK, CHP’den daha çok CHP için çalışıyor.

Kürtlerin CHP ile olan ittifaka itirazlarına rağmen, PKK, CHP ile ittifaktan vazgeçmiyor.

PKK (Pervin Buldan üzerinden CHP’yi numaradan tehdit ederek), CHP’yi açık bir ittifaka çekerek meşruiyetini arttırmaya çalışıyor.

Ama PKK’nın asıl amacı başka.

CHP iktidarında bütün (özellikle muhafazakar/dindar) Kürtler PKK’lı olabilir.

Kürtlerin Türkiye ile olan bütün bağları tamamen kopa(rıla)bilir.

PKK ve arkasındaki güçlerin, CHP’yi iktidara getirme çabasının en önemli sebebi budur.

CHP iktidarı demek, Türkiye’nin bölünmesi demektir.

CHP, 5 yıl içerisinde bile Türkiye’yi bir arada tutamaz.

CHP’li bir iktidar demek, Türkiye’nin en fazla 5 yıl içerisinde, Suriye’den daha beter bir duruma düşmesi demektir.

Ne ülke kalır ne rejim.

Ne Atatürk kalır ne Cumhuriyet

***

PKK bütün Kürtleri temsil edebilir mi?

Bu konuya daha önce de eğinmiştik. Son derece büyük bir oyun hazırlanıyor.

ABD (İsrail, …), açık ve net bir şekilde, bütün Kürtleri PKK çatısı altında birleştirerek, bir PKK devleti kurmak istiyor.

*

“… Galip İlhaner … Barzani ve PKK şu anda yarış halindeler, kim daha önce bağımsızlık ilan edecek yarışı? Barzani'nin bağımsızlık ilan etmesine hem PKK hem ABD şu anda karşı. ABD, bütün Kürtler'i tek çatı altında toplamak istiyor. Demirtaş'ın Irak ziyareti de bununla bağlantılı. ABD, bütün Kürtleri Kürtler'in birliği kamuflajı altında, PKK çatısı altında toplamaya çalışıyor. Türkiye Kürtler'i kantonları, Irak Kürtler'i kantonları, Suriye Kürtler'i kantonları, İran Kürtler'i kantonları. Strateji tam olarak budur.” http://www.tgrthaber.com.tr/dunya/abdnin-kanton-plani-144227 , (27.09.2016)

*

“ABD, IRAK'ta; Barzani (Kürt)-Irak (Arap) çatışması çıkararak, PKK'ya Kürdistan adı altında (2. İsrail), bağımlı/bağımsız devlet olma yolunu açıp, PKK'yı Kürtlerin tek temsilcisi yapmaya çalışıyor. İleride Barzani'yi (Irak Kürtlerini) PKK ile birlikte hareket etmeye, hatta PKK'ya katılmaya (iltihak) bile zorlayabilir. Ya Barzani PKK'ya katılacak ya da PKK Barzani'ye katılacak. ABD kimi daha iyi kullanacaksa o başarılı olacaktır.

Türkiye, bu realiteye göre stratejiler belirlemek zorundadır. Ya Misak-ı Milli gerçekleşecek, ya da Arz-ı Mev'ud. Ya Türkiye büyüyecek ya da İsrail (2. İsrail PKK devleti ile) büyüyecek.”, Galip İlhaner, Milat Gazetesi, Ya Misak-ı Milli Ya Arz-ı Mev'ud, (09.05.2017)

*

“Vaat edilmiş 2. İsrail devleti projesi

Tam bir vaat edilmiş PKK devleti projesi ile karşı karşıyayız. Vaat edilmiş büyük İsrail’den sonra yeni bir efsane ile daha karşı karşıyayız! 2. İsrail devletinin yolu açılmaya çalışılıyor.”, Galip İlhaner, Milat Gazetesi, Vaat edilmiş PKK Devleti,  (09.10.2018)

*

“PKK ile Barzani birleşir mi?

ABD Kürtlere, “Kendi savaşınızı kendiniz verin” mi diyor? Kürtleri PKK çatısı altında birleşmeye mi zorluyor?

Dahası bunu mu planlıyor? Barzani’nin bağımsız Kürdistan Devleti kurmasını engelleyerek, PKK’ya zaman kazandıran ABD, bütün Kürtleri PKK çatısı altında toplayabilir mi? Acaba ileride PKK mı Barzani’ye katılacak, Barzani mi PKK’ya katılacak? Bunu o zamanki konjoktür belirleyecek.

***

Türk-Kürt savaşına mı, Türk-Kürt birliğine doğru mu gidiyoruz?

PKK ve PKK’ya destek verenlerin amacı kuşkusuz Türk-Kürt savaşının çıkmasıdır. Tük-Kürt savaşı da devletler arası savaş olmadan çıkmaz. Bunun için de özellikle PKK yönetiminde bir Kürdistan gerekiyor.”, Galip İlhaner, Milat Gazetesi, ABD gidiyor İngiltere mi geliyor?, (25.12.2018)

*

“ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, Rojava’nın Haseke kentinde ENKS ile PYD arasında varılan Kürt Birliği’nin ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi.

K24'te yer alan habere göre ABD’nin Suriye Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rojava’nın Haseke kentinde ENKS ile PYD arasında varılan Kürt Birliği’nin ilk aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, “ENKS ve PYD heyetleri, 2014 Duhok Anlaşması’nın idari, egemenlik ve savunma işbirliğini içeren şekilde, Kürt Birliği’nin sürdürülmesi için ilk aşamaya geçtiklerini teyit etti” denildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da ortak siyasi vizyon üzerinde anlaştı ve yakın gelecekte kapsamlı bir anlaşma imzalamak üzere müzakere etmeye devam edeceklerini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, ABD’nin bu ilk anlaşmayı daha fazla fikir birliği ve pratik işbirliğine dayalı önemli bir adım olarak değerlendirdiği ifade edilerek, “Bu, Suriye’deki Kürt halkına ve Suriye’nin tüm bileşenlerine fayda sağlıyor” denildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Suriye Kürtleri ile ABD arasındaki büyük siyasi koordinasyonun ilk önemli adımı olduğu vurgulanarak, “Ayrıca Esad rejimine karşı çıkan tüm Suriye taraflarıyla ittifak yapmak, BM’nin 2254 sayılı kararına barışçıl bir çözüm bulunmasına yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi.”, İlke Haber, (17.06.2020)

*

Medyaya yansıyan bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, ABD bir Türk-Kürt savaşına oynuyor. PKK’ya devlet kurarak, bütün Kürtleri PKK çatısı altında toplamaya çalışıyor. PKK devleti demek, Türk-Kürt savaşı demektir. Çünkü hedef Türkiye’dir.

Bunu önlemenin yolu; İran, Irak, Suriye, Türkiye, Ermenistan, Avrupa ülkeleri, ABD, … kısacası dünyadaki bütün Kürtleri Türkiye’ye bağlayacak (büyük ölçüde Kürtlerden oluşan) yeni oluşumlar kurmaktan geçiyor.

Türkiye, içeride de dışarıda da geç kalmış durumda.

İş işten geçtiğinde, bütün Kürtler PKK’dan başka bir alternatif  bul(a)mayabilir.

Zaten istenen de budur. Bütün Kürtleri, ABD (İsrail) askeri olmuş PKK’ya mahkum etmek.

*

HDP bağımsız Kürdistan isyanı başlatabilir mi?

PKK, Türkiye’ye karşı bağımsız Kürdistan savaşı vermekle birlikte, hem şimdilik gücü yetmediği hem de Kürtlerin bağımsız Kürdistan için ayaklanacağına inanmadığı için, böyle bir isyanı başlatmaya çekiniyor. Ama, bunun için fırsat kolluyor. Abdullah Öcalan, Erdoğan, Bahçeli üçlüsünün ölümü bu fırsatı PKK’ya verebilir. İleride HDP de bütün teşkilatlarıyla, 81 ildeki bütün teşkilatlarıyla katılırsa, Türkiye ciddi bir içsavaşla karşılaşabilir. Bağımsızlık konseptli savaş stratejisi demek, Türk-Kürt Savaşı demektir. Onun için, Kürtlerin kazanılmadığı bir mücadelenin başarı şansı yoktur. PKK’ya  bi Kürtler karşı. Muhalefetimizin neredeyse tamamı, oy avcılığı için HDP üzerinden PKK’yı meşrulaştırıyor. Muhalefet ile iktidarın birlikte hareket edeceği bir terör stratejisi gereklidir. İktidarın PKK ile mücadele ettiği, muhalefetin ise PKK ile seçim ittifakı yaptığı bir zeminde, terörle mücadelede başarılı olmak neredeyse imkansızdır.

Sonuç olarak; HDP (PKK), bir bağımsız devlet (PKK/HDP devleti) kurma savaşı/mücadelesi veriyor. Yani HDP (PKK) asla ve asla kazanılamaz. Özerklik de verilse, toprak da verilse kazanılamaz. HDP (PKK)’nin istekleri de hiçbir zaman bitmeyecektir. Türkiye’nin yarısını HDP (PKK) tatmin olup silah bırakmaz.

***

Haftanın twitter mesajlarım

*

“Ekrem beyin KURGU projeleri:

Ekrem bey önce;

İstanbul'u çöp yığınlarına, dağlarına, ... çevirecek,

Haliç'i çamurla dolduracak,

daha sonra da İstanbul'u çöp dağlarından kurtaran,

Haliç'i çamurdan temizleyen adam olarak tarihe geçmeye çalışacak.

***

ERDOĞAN gibi olmaya çalışıyor.”, (12 Haz 2020)

*

“PKK'lı Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılansın, serbest kalsın, ... diyen

Kemal Kılıçdaroğlu,

Meral Akşener,

Ahmet Davutoğlu,

Ali Babacan,

Temel Karamollaoğlu,

Gazeteciler, ... varken,

Kürdün PKK'ya karşı çıkmasının bir anlamı varmı?

Kürtler PKK'yı bırakıyor Türkler bırakmıyor.”, 20 Haz 202)

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.