GALİP İLHANER

GALİP İLHANER

Rehabilitasyon öğretmenlerinden Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrı

A+A-

Özel Rehabilitasyon Öğretmenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’den , kendi sorunlarını da çözmelerini bekliyor.

En son EYT gibi son derece zor bir sorunu çözüme kavuşturan AK Parti hükümeti ve Erdoğan’ın bu sorunu da çözeceğine inanıyorlar.

*

Özel rehabilitasyon öğretmenlerinden çok sayıda mesaj alıyorum.

Sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırılmadığını, önemsenmediğini iddia ediyorlar.

Sorunun Erdoğan’a ulaştırıldığı takdirde çok kısa bir sürede ve kalıcı olarak çözüleceğine inanıyorlar.

*

Yapılan son maaş artışlarından sonra ortaya çıkan tabloyu, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği Başkanı Ceyhun BOZDAĞ, sorunlarını da özetleyen bir mesajla birlikte bize gönderdi.

Gönderdiği mesajı aynen paylaşıyorum.

***

“Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ NELERDİR?

Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, down sendromlu olan bireylere 12 ay boyunca destek eğitim veren ve ödeneği devletimiz tarafından verilip Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, şahıslar tarafından işletilen özel kurumlardır.

Özel gereksinimli çocuklara Rehberlik Araştırma Merkezi değerlendirmesi sonucunda ayda 8 bireysel ve/veya 4 grup dersi merkezlerde verilmektedir. Özel gereksinimli bireylere ve ailelere verilen destek eğitimin tamamı devletimiz tarafından karşılanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Milli Eğitim İstatistikleri yayınında,  Türkiye geneli 3.118 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde  471.378 özel gereksinimli bireye 32.011 öğretmen eğitim vermektedir. Yaklaşık 10 bin yardımcı personelle toplamda 40.000 kişi görev yapmaktadır.

 

ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON ÖĞRETMENİ KİMDİR VE NASIL HİZMET VERİRLER?

-5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olan ama çalışma koşulları 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenen, sadece ödül ve ceza ile ilgili durumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olarak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş özel eğitim alan öğretmenleri, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, dört yıllık çocuk gelişimi mezunu, uzman öğreticiler, fizyoterapistler, psikologlar, odyologlar ve dil konuşma terapistleri,vb. görev yapmaktadır.

 -Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup (ödenekleri devletimiz tarafından kurumlara aktarılan) şahıslar tarafından işletilen yani işleyiş ve usul yönünden Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde olup şahısların özel şartlarıyla şekillenen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışanlar her yıl yenilenen sözleşmeleriyle hizmet verirler.

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON ÖĞRETMENLERİN GENEL SORUNLARININ SEBEBİ

Devletimiz 2002 yılından itibaren özel eğitime ve özel eğitime muhtaç bireylere maddi ve manevi önem veren adımlar atmıştır. Özel gereksinimli bireylere sahip çıkarak, onların hem akademik hem de toplumsal hayatta yer almalarında önemli gelişmelere sebep olmuştur. Özel gereksinimli bireylerin akademik boyutta gelişimleri için destek eğitim programları hazırlamış ve bu sayede özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri önemli ölçüde artmıştır. Sayısı her yıl gitgide artan ve şuanda yaklaşık 3200’ü geçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine ödenekler, devletimiz tarafından aktarılarak ücretsiz eğitim verilmektedir. Her geçen yıl artan bu merkezler bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en başında devletimiz tarafından ödeneği her ay sonunda aktarılan bu merkezlerde; özel gereksinimli bireylerin eğitim anlayışı dışına çıkılmış, ticaret merkezi haline dönüşmüştür.

 

Devletimiz tarafından 2018 yılında 2.576 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine 2.830.445.441,20 tl ödeme yapılmıştır. Aynı yıl sonunda bu merkezlere kamera sistemi getirilmesi ile 2019 yılında 2.607 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine 1.894.627.408,23 tl ödeme yapılarak gelmeyen öğrencileri geldi gibi gösteren iş verenlerin haksız kazanç elde etmesinin önüne bir nebze geçilmiştir. Fakat günümüzde bu durum tekrar artış göstermeye başlamış ve iş verenler tarafından, gelmeyen çocuğa imza atmak istemediğini söyleyen eğitimcilere, faturalara imza atması yönünde baskı ve mobbingler ile haksız kazançlar artmaya başlamıştır.

 

Devletimiz tarafından 2023 yılında özel gereksinimli bir birey için bireysel eğitim aylık      2421 TL + KDV = 2614 TL , grup eğitimi 678 TL + KDV = 732 TL olarak belirlenmiştir. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görev alan bir eğitimci bir ayda 168 seans ve fazlasına girerek (bu da eşittir 21 özel gereksinimli bireye eğitim vermesi) çalıştığı bu merkeze her ay grup seansları hariç 21 x 2614 TL = 54.894 TL ve fazlasını kazandırabilmektedir. Buna karşılık eğitimciler asgari ücret veya biraz üstünde maaş almakta ayrıca sigortaları asgari ücretten yatırılmaktadır.

 

           

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

- Asgari ücret veya çok az üstünde maaş alınmakta,

- Asgari ücretin üzerinde ödenen maaşlarda ise SGK primi düşük yatırılmakta,

- Süreli iş sözleşmesine bağlı olduğumuzdan iş güvencesi yok, gelecek kaygısı var,

- Kıdem tazminatı ve emeklilik ikramiyesi bulunmaması,

- Çalışma sürelerinin 10-11 saati bulması,

- Kadın öğretmenlere süt izni, erkek öğretmenlere babalık izninin kullandırılmaması,

- Doğum sonrası işe dönüşlerde zorluklarla karşılanılması,

- Nöbetçi öğretmen ücreti, eğitime hazırlık ödeneğinin (kırtasiye yardımı) verilmemesi,

- Dinlenmek ve kendini yenilemek için tatil haklarının sınırlı olması,

- Baskı ve Mobbing uygulanması.

 

#  Çalışma koşullarımız kamudaki meslektaşlarımızdan daha ağır ve zordur. Bizler günde 8 saat derse girerken, kamudaki meslektaşlarımız 6 saat derse giriyor. Bizler haftada 40 saat derse girerken, kamudaki meslektaşlarımız 30 saat derse giriyor. Bizler yılda 50 hafta çalışıp 2 hafta yıllık iznimiz varken, kamudaki meslektaşlarımız 180 iş günü çalışıyor ve 11 hafta yaz döneminde 2 hafta sömestrda tatilleri vardır. Bizler 1 yılda hiç ara yapmazken kamudaki meslektaşlarımız 1 yılda 4 ara yapmaktadır.

 

#  Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Türkiye genelinde standart bir maaşları varken,  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim personellerinin maaşları yasal olmamasına rağmen asgari ücretin altında başlayıp 10.000 tl – 10.500 tl ye kadar çıkmaktadır. Türkiye genelinde 3200’ü geçen kurumun içerisinde birçok kurum çalışanının maaşını asgari ücret gösterip hem Devletimizden vergi kaçırmakta hem de çalışanların primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik yatırmaktadır. Bunca fedakarlığımızın maddi ve manevi karşılığını ne Devletimizden ne de çalıştığımız kurumlardan görmemekteyiz. Personel bu usulsüzlüğe, mobbinge maruz kalmamak,evine ekmek götürebilmek, ailesini geçindirebilmek ve işsiz kalacağım korkusuyla karşı çıkamamaktadır.

 

# Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin maaş ve sigorta düzenlemeleri, ödeneklerin artışıyla kurum sahiplerine bırakılmasına rağmen, kurumlara 2019 (%15), 2020 (%25), 2022 (%35) + (%31 ek artış), 2023 (%60) yıllarında (ki bu yıllar en çok zam yapılan yıllardır) SGK primleri hep asgari düzeyde yatırılmıştır. Sorun ödeneklerin artışı değil özlük hakları ve öğrencilerin hakettiği eğitim sistemidir.

 

# Eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayılması, uygulanmaması sorunu;

 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan "Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez." ibaresi çıkarıldıktan sonra asgari ücret dayatması ile karşı karşıya kalınmıştır. Devletin belirlediği asgari ücret, özel sektörde çalışan lisans mezunu öğretmenler ve eğitimciler için çoğu işveren tarafından ne yazık ki maaş  olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda yazılı bilgiler doğrultusunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki eğitimciler; iş güvencesi, gelecek kaygısı, moral ve motivasyon düşüklüğü, geçim derdi ve mobbing ile birlikte çalışmak zorunda bırakılmıştır.Bu zorunluluk içerisinde eğitimciler, özel gereksinimli bireye ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermekte güçlük yaşamaktadır. Hatta bu kurumlarda sık sık eğitimciler değişmekte ve hatta sektördeki güvensiz çalışma ortamından dolayı eğitimciler başka sektöre kaymaktadır. Özel gereksinimli bireyler geniş bir zamandan ve sağlıklı bir çalışma ortamından faydalanamamaktadır. Bu durum özel gereksinimli birey ve ailesi üzerinde de etkisini göstermektedir. Artan bu sorunlar özel gereksinimli bireylerin derslerine sık sık devamsızlık yapmasına hatta kurumdan kaydını silmesine sebep olmaktadır. 

 

Talebimiz; çalışanların ücretleri kamudaki meslektaşlarından az olamaz ibaresinin yeniden 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na eklenmesi veya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışanların sözleşmelerini Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapılmasıdır. Eğer bu durumlar gerçekleşir ise (gerçek maaşlarından SGK primleri yatırılırsa) neler olur:

 

Devletimiz için;

      1.Kayıt dışı ekonomi azalacak.

      2.Devletimizin alması gereken vergiler kasasına girecek.

      3.Sosyal devletin gereklerini vatandaşına daha iyi yansıtacak.

      4.İş mahkemelerindeki iş yükü azalmış olacak.

      5.Sosyal güvenlik kurumu daha güçlü olacak.

      6.Devletimiz vatandaşına daha iyi hizmet sunacak ve Devlet ebed müddet devam edecektir.

 

Eğitimciler için;

      1.İşsiz kaldığında hakkını tam almış olacak.

      2.Hasta olduğunda SGK’dan hak ettiği ücreti tam almış olacak.

      3.Tazminatlarını tam almış olacak.

      4.Emekli olduğunda hak ettiği maaşı almış olacak.

      5.Mesleki itibarları maddi anlamda güçlenecek ve mesleğine daha iyi hizmet için kendini geliştirmeye harcayacak.

 

İşveren için;

      1.Çalışanının haklarını teslim etmiş olacak.

      2.Devletine vergisini hakkıyla vermiş olacak.

      3.Özel gereksinimli bireylerin nitelikli eğitim almaları için uygun şartlar sağlanmış olacak.”

***

Konuyu daha önce de gündeme getirmiştik.

Fakat yetkililere ulaşmadığı için kayda değer bir gelişme olmadı.

AK Parti ve Erdoğan’ın bu sorunu kısa bir süre içerisinde çözeceğine inanıyorum.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri son derece faydalı ve çok zor bir meslek icra ediyorlar.

Bütün öğretmenlerimizi eşit görmeliyiz.

Bütün öğretmenlerimizin sorunlarını çözmemiz gerekiyor.

Öğretmenlerimize sahip çıkmalıyız.

Ülkemizin geleceğini öğretmenlerimiz şekillendiriyor.

Geleceğimiz öğretmenlerimizin elindedir.

Geleceğimize sahip çıkalım.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.