STRATEJİST GALİP VANLI

STRATEJİST GALİP VANLI

Özgür Özel (CHP), Abdullah Öcalan (PKK-HDP) ve İslam karşıtlığı

A+A-

Özgür Özel utanmadan, dünyayı bir nur gibi aydınlatan İslam dinine ve düşüncesine, “Orta Çağ karanlığı” diyerek CHP’nin gerçek zihniyetini milletin üzerine tekrar kustu.

Özel’in öncülleri de aynı zihniyetteydi.

Özel, bir zihniyetin devamı olarak özellikle Orta Çağ karanlığı diyor İslam dinine.

Bugün de bu zihniyet hala devam ediyor.

Abdullah Öcalan’ın İslam karşıtlığı üzerine kurduğu  PKK da aynı zihniyete sahiptir.

Özgür Özel ve zihniyeti ile Abdullah Öcalan ve zihniyeti arasında hiç bir fark yoktur.

İki zihniyet de İslam karşıtlığında birleşiyor.

CHP zihniyeti, Türk Halkını İslam’dan uzaklaştırmak için 100 yıldır mücadele ediyor.

PKK (HDP) zihniyeti de Kürt Halkını İslam’dan uzaklaştırmak için 40 yıldır mücadele ediyor.

CHP de PKK da bu amaçlarında kısmen başarıya ulaştılar.

*

CHP ve PKK her dine saygılıdır ama, İslam hariç

CHP ve PKK’nın geçmişine söylemlerine, pratikteki uygulamalarına bakıldığında, İslam dışındaki bütün dinlere saygı gösterdikleri görülmektedir.

İslam dinini kendi ideolojileri için bir tehlike ve mücadele edilmesi gereken bir düşman olarak görmektedirler.

*

CHP zihniyeti ile PKK zihniyeti birbirinin kopyasıdır

CHP de PKK da İslam’a karşıdır.

CHP de PKK da Evrim Teorisini savunur.

CHP de PKK da insanın maymun olduğunu, maymunun insanın atası olduğunu savunur.

CHP de PKK da ezanın aslından (Arapça) okunmasına karşıdır.

CHP de PKK da ırkçıdır.

CHP de PKK da Yahudilik ve özellikle de Hristiyanlığın (Batı Medeniyeti kamuflajı ile) İslam’dan üstün olduğunu savunur.

CHP de PKK da içkiyi savunur, haram olarak görmez.

CHP de Türkün dini Kemalizm olarak görülür.

PKK (HDP)’da Kürtün dini Apoizm olarak görülür.

CHP de PKK (HDP) da ALLAH’sız bir dünya istiyor.

*

PKK-HDP (Abdullah Öcalan)’nin İslam karşıtlığının fikri temelleri

Kafir Abdullah Öcalan, İslam Dini, Hz Muhammed (S.A.V.) ve Kur`an hakkında, “Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür İnsan Savunması” adlı kitabında, İslam`a ve Kuran`a çok akılsızca ağır hakaretlerde bulunuyor.

*

Abdullah Öcalan, ALLAH’ı inkar eden bir Kafirdir

“Allah, Arabistan tasarımıdır” diyerek Yüce Yaratanı açıkça inkar ediyor ÖCALAN

“Bir Arabistan yarımadası tasarımı olarak Allah, yaklaşık M.Ö 2000’lerde bir ideolojik kimlik olarak bütün Semitik kabilelerin zihninde yer edinmektedir” diyor Abdullah Öcalan

 

Fil Suresi’ni de utanmadan bir hikaye gibi değerlendiriyor. “Ayette geçen; Ebabil kuşlarının Habeş ordusunu attığı taşlarla perişan etme öyküsü, aslında kabile güçlerinin at ve kılıçla savaşmalarının dinsel anlatımıdır” diyor.

Yani ALLAH’ın ayetlerini inkar ederek KAFİR olduğunu ilan ediyor. Kurandaki surenin bir hikaye olduğunu söylüyor.

 

Öcalan, Allah`ın 99 isminin, Sümerlerin tarihsel gelişmeye temel katkıları olarak iddia ettiği “yazının icadı”, “yazılı edebiyat”, “matematik ve takvim”, “devlet kurumu”, “yasalar”, “şehircilik” “tapınak”, “kutsal aile”, gibi kavramlarla ilişkilendiriyor.

 

“Adem ile Havva`nın yaşamı” gibi olayları da ütopya (hayali, olmayan) olarak değerlendiren Abdullah Öcalan, “İlk ütopya ve destanlar Sümer kaynaklıdır, Cennet ütopyası Adem ile Havva’nın yaşamı, cennetten kovulması, ilk Habil-Kabil kardeş kavgası ve Gılgamışın yarı tanrı-insan kişilikli destanı yazılı olarak günümüze kadar ulaşmışlardır” diyor.

*

Namaza tiyatro diyecek kadar alçalıyor İslam düşmanı Abdullah Öcalan

Öcalan, “Arabistan’da halen kıble denilen namazda yön anlayışı tanrıçaya bağlılığın bir izini teşkil etmektedir” diyor.

Binlerce insanın ölümüne sebep olan Öcalan Kurbana ise, “tam bir vahşet halini alan kurban” diyor.

Öcalan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve eşi Hatice annemize dil uzatacak kadar kendinden geçen bir zavallı konumuna geliyor.

 

“Hatice olmadan Muhammed`in peygamberleşmesi mümkün görünmemektedir. Yaşça Muhammed`den büyük ve ticaret kervanına sahip olacak kadar zengin ve güçlüdür. Kadını hor gören ve kız çocuklarını diri diri ölüme terk edecek kadar erkek egemenlikli Mekke toplumunda Hatice`nin ciddi bir tehlike teşkil edeceği açıktır. Kendi başına bu azgın toplumla baş edemeyeceğine göre Muhammed`le ilişkileri ve evliliği çok anlamlı olmaktadır. Ölünceye kadar Muhammed`in başka kadınla evlenmemesi saygının ötesinde Hatice`nin maddi ve manevi gücüyle bağlantılıdır.” Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Hz Hatice ile parası için evlendiğini iddia edecek kadar soytarılaşıyor.

 

Peygamberimize böyle terbiyesizce dil uzatan Öcalan, Marks ve Hegel gibi Komünistlere de hayranı olduğunu, Musevilik ve Hıristiyanlığı da İslam`dan üstün tuttuğunu, utanmadan İslam`ın Kürtleri ezdiğini savunuyor.

 

“Aslında Paskalya dolayısıyla Süryanilere ilişkin bir mesaj vermeyi düşünüyordum. Sadece Süryanilerle ilgili de değil, bütün Hıristiyanlara ilişkin bir mesaj vermek istiyordum. Ben Hıristiyanlık üzerinde epeyce duruyorum, araştırmalarım var. İslam ile Hıristiyanlığı ve Yahudiliği kıyaslıyorum. Hıristiyanlığa bazı haksızlıklar yapıldığını da düşünüyorum. Süryaniler, Doğu Hıristiyanlığını temsil ediyor, doğuya aittir. Batı Hıristiyanlığı özel olarak Doğu Hıristiyanlığını anlamalıdır” diyerek Hristiyanlığı övüyor.

*

Öcalan kendisini yarı Tanrı-İlah-ALLAH (haşa) ilan edecek kadar soytarılaşıyor

Öcalan, “Sanat ve Edebiyatta Kürt Aydınlanması” isimli kitabında şunları söylüyor: “Yukarıda Tanrı olsaydı, beni yine yanlış yola sevk edecekti. Allah da Kürtler için değildir, Kürtleri şaşırtıyor. Kürtlerin Allah`ı da onları yanlış yola sevk ediyor. Bunun için ben kendi kendimin tanrısıyım.” Diyerek kendisini yaratıcı mertebesine yükseltiyor.

Bir başka kitabı olan “Özgür Yaşamla Diyaloglar” isimli kitabında ise: “Lise dönemlerinde büyük felsefik bunalımı yaşadım. Tanrı ile savaş verdim, bu savaştan başarı ile çıktıktan sonra yarı Tanrı oldum.” Diyerek kendisinin yarı tanrı olduğunu iddia ediyor.

 

“Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa” kitabında Öcalan, “Tek tanrılı din ideolojileri, baştan sona siyaset ideolojileridir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür” diyerek İSLAM dinini de diğer dinleri de inkar ediyor. Asıl dinlere siyasi literatür diyor, bozulmuş Hristiyanlığı da İslam dininden üstün görüyor.

“Allah bir nevi ortaçağın feodal manifestosudur, temel yasası ve bildirgesidir.” Diyerek ALLAH’ı tamamen inkar edecek kadar kafirleşiyor Abdullah Öcalan

*

ALLAH ile uğraştım diyor Öcalan

“Benim de bazı saplantılarım oldu. Tanrı saplantısından tutalım, başka saplantılara kadar, bir çok saplantı... Bak doğru, bazı arkadaşlar tutkulardan, saplantılardan bahsediyorlar. Benimkini anlatsam dehşete kapılırsınız... Tanrıyı aşabilir miyim, aşamaz mıyım? Benim bir özelliğim de süreçleri zayıf yaşamam. Bu tanrıdan kopuş, aslında nedir? Tanrıdan, ideolojiden kopulmalıdır. Ben Allah`ımla yıllarca uğraşmış adamım. Allah`ımla delicesine pençeleştim.”, (Parti önderliğinin kasım-1991 çözümlemeleri, isimli PKK yayını)

*

İslam Ahlakı yerine Sosyalist Ahlak

"Kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz çocukça ve ahmakça hareket ediyor. Onlar, Kürdistan`ın çağdışı toplum etkilerini taşıyor. Düşmanın toplumumuza empoze etmiş olduğu karanlık toplumsal özellikleri değer yargısı olarak anlıyor. Kadınlarımız, açıkça söylüyorum dinin etkisinde kalarak pasifleşmiştir. Bu nedenle de kadın militanlarımız gittikçe azalmaktadır. Sadece kızlarımızı değil erkeklerimizi de engellemek istemektedirler. PKK`ya katılırsan hakkımı helal etmem demektedir. Ne hakkı var, aptal kadın! Bırak oğlunu, bırak kızını gelsin. Kadınlarımız, analarımız Kürdistan davasına ihanet etmiştir! Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız tanrıdan, ideolojiden kopmalıdır! Ben çok uğraştım sonunda tanrıdan koptum. Tanrıyı aştım! Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız!"

*

PKK olmazsa Güneydoğu’ya İslam gelir

“TSK neden bu kadar sert davranıyor, anlamak zor, zira biz olmasak Güneydoğu`ya şeriat gelirdi. Ölümü bir türlü kabul etmeyen insanın Cennet ve öbür dünya tasarımı da mutluluk içgüdüsünün hayal âleminde tatmin olmasıdır...”

***

CHP’nin İslam anlayışı ile PKK’nın İslam anlayışı aynıdır.

CHP ile PKK (HDP) teorisyenlerinin zihinsel kodları aynıdır.

Geçmişte de böyleydi şimdi de böyle.

CHP İlçe Başkanı Osman Nuri Çerman: "Türk’ün dini Kemalizm’dir."

Milletvekili Falih Rıfkı Atay: "İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir."

Eski Başbakan Şükrü Saraçoğlu: "Din zehirdir. Türkiye’den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım."

Eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt: "İslâm 14 asırlık sakat bir inançtır. İslâmiyet ilerlemeye engeldir. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz."

Milletvekili Şemsettin Günaltay: "Ayetler bizi alakadar etmez."

Milletvekili Refik Ahmet Sevengil: "Allah’ı da (haşa), Sultan’la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabedlerimiz fabrikalardır."

Milletvekili Kemalettin Kamu: "Kâbe Arab’ın olsun, bize Çankaya yeter"

Milletvekili Mehmet Şeref Aykut: "Yakılan ve ebediyen çöken Arap-Acem dini tahakkümdü. Ayet ve Hadis saymakta mana yoktur. İslam dini çökmüştür."

Milletvekili Önder Sav: (Hacca gidebilmek için yardım isteyen vatandaşa) "Boşver Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez."

Milletvekili Onur Öymen: "Atalarımız maymundan gelmiştir."

Milletvekili Canan Arıtman: "Başörtüsünü Sümerler’de fahişeler takardı."

Milletvekili Hüseyin Aygün: (Peygamber Efendimiz’e iftira atarken) "Arap erkekleri 7. yüzyılda 9 yaşındaki kızları koynuna alıyordu."

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ali Aydoğan: "Bizim yalancı Muhammed’e ve onun uydurduğu (haşa) Tanrı’ya ihtiyacımız yok."

PM Üyesi Sera Kadıgil: "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık!"

Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya: "Dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir."

Milletvekili Ruşeni Barkın: "Din yok milliyet var. Felsefemizde din kelimesinin tam karşılığı ulusalcılıktır."

Eski Dışişleri Bakan Müsteşarı Tevfik Kamil Köperler: "Biz otuz sene sonra gençliğin kafasını Allah ve Peygamber gibi boş laflardan kurtarmış olacağız."

Eski Başbakan Recep Peker: "Biz İttihadı Muhammedi’nin bu memleketteki hayat yıkıcı tesirlerini görmüş insanlar değil miyiz? Komünizm denen bir zehirden bünyeyi korumak için şeriat hayatının ikamesi ihtimalini tedbir diye düşünmek, bir öldürücü zehrin onun kadar öldürücü olan başka bir zehirle tedavi edileceğini zannetmekten ibarettir."

Milletvekili Celal Nuri İleri: "İnsan hayvandan ayrılınca bir nevi maymun ailesiydi. İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serseriyane dolaşıyorlardı."

Milletvekili Ali Topuz: "İslam kültürü bizim öz kültürümüz değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel değerleri Türklük temellerine kuruludur.

Milletvekili İsmail Hakkı Kılıçoğlu: "Allah’ın varlığına iman etmek, o gerçekte var olduğu için değil, bizim sıkıntı içinde olduğumuz zamanlarda moralimiz yükseltmek için gereklidir."

Türkan Saylan: "Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz. Tanrı’nın yaptığı yasalara değil, insanların yaptığı değişken yasalara tabiyiz. (Başörtüsü serbestiyeti ile ilgili) Bu ülkede biz asılız, bizim istemediğimiz bir şeyin olması mümkün değil."

CHP’li Yaşar Nabi: "Motorların şarkısı olsun yeni bestemiz/Yeni din ezanları, minareler yerine/Bulutlara püsküren bacalarda okunsun."

CHP İl Başkanı Ali Kavak: "Atatürk gibi bir lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar."

Milletvekili Öztürk Yılmaz: "Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan, Türkçe okunsun kardeşim!  Ben anlıyayım."

***

Özgür Özel gibiler ile Abdullah  Öcalan, CHP ile PKK (HDP) zihniyeti arasında bir fark var mı?

CHP'li Özgür Özel, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, bir 'orta çağ zihniyeti'ne yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Tamamen küllüm yanlış bir işi benimseyip kötü sonuçları 20 yılın sonunda okuduğunu anlamayan bir nesil..." diyor.

*

İSLAM karşıtlığı ittifakı

CHP de PKK (HDP) da milletimizi İslam dininden uzaklaştırmak için mücadele ediyor.

Bu bir zihniyet birlikteliğidir.

Aksi halde CHP’ye Mustafa Kemal’in itleri diyen HDP

Atatürk Kürtleri Dersim’de, Zilan’da katletmiştir diyen HDP

Atatürk Kürtlerin düşmanıdır diyen HDP

Türkiye’yi bölüp bir PKK devleti kurmak için mücadele eden HDP ile Atatürk’ün kurduğu CHP hangi ortak amaç ile ittifak halinde olabilir?

Elbette İSLAM ile mücadele ortaklığında.

CHP ve PKK (HDP)’nın ortak düşmanı: AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan üzerinden İSLAM dinidir.

Diğer argümanlar, önemsiz birer ayrıntıdır sadece.

***

CHP ve HDP (PKK)’nin Kazakistan dan çıkarılacağı dersler yok mu?

Altyapısı dış güçlerce hazırlanmış bir iç isyanın, bir kıvılcımla nelere yol açabileceğini Kazakistan örneğinde bir kez daha gördük.

CHP ile PKK (HDP) bundan bir ders çıkarır mı acaba?

Hiç zannetmiyorum.

Kazakistan olayları Türk ve İslam birliğini önlemeye yönelik bir hamle olmakla birlikte, üzerinde düşünülmesi ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir.

Türkiye Kazakistan (Suriye, …)  gibi olmaktan tam 3 kez kıl payı kurtulmuştur.

1. Gezi İsyanı

2. Kobani İsyanı

3. FETÖ İsyanı (15 Temmuz)

4. İsyan denemesi de CHP ve PKK (HDP) ortaklığı üzerinden denenecektir. Bu artık ihtimal olmaktan çıkmıştır.

CHP de HDP de kendilerini dış güçlere kullandırmaya hazır hale gelmiştir.

Bir kıvılcım; Laiklik, Kürtçülük, … gibi kavramlar etrafında, Güneydoğu’da olabilecek bir namus meselesi, … bir siyasi suikast, … Türkiye’yi Suriye’den daha beter bir duruma getirebilir.

Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.

2023 seçimlerine gidilirken, halkın iradesi dışında bir adres arayarak macera arayanlar, bütün memleketi uçuruma götürür.

Seçimler olur. Milletimiz tercihini yapar.

Kim ya da hangi parti iktidara halk tarafından getirilirse getirilsin, hepimiz halkımızın iradesine saygı göstereceğiz.

ADALET, adil olmak da bunu gerektirir.

Ak Parti ve Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi belediyeleri kaybettiğinde ADALET anlayışından ayrılmamış ve halkın iradesine saygı göstermiştir.

Muhalefet de 2023 seçimlerini de diğer seçimler gibi kaybettiğinde bu olgunluğu göstermek zorundadır.

Gazi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Kurucusudur.

Erdoğan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi halkın gönlünde yer edinmiştir.

Erdoğan yıpranmaz. Hiçbir şey Erdoğan’ı yıpratamaz.

Erdoğan da Atatürk gibi son nefesine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetecektir.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı şimdiden hayırlı olsun!

Erdoğan zaten seçilecektir.

Mesele meclis çoğunluğudur.

AK Parti kadroları Erdoğan’ın seçilmesi için değil, TBMM’de büyük çoğunluk sağlayıp, bütün dünyaya örnek olacak İSLAM (Adalet) Anayasası yapmak için çalışmalıdır. Erdoğan zaten seçilecektir. Mesele TBMM’de olağanüstü çoğunluk sağlamak. Mesela en az 413 milletvekili ile meclisin büyük çoğunluğunu sağlamak. Hedef bu olmalıdır.

13 Cumhurbaşkanı, 413 Milletvekili

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.