GALİP İLHANER

GALİP İLHANER

HDP (PKK)'nin kapatılmasının sonuçları

A+A-
HDP’nin üzerine düşeni yapmaması halinde kapatılacağını, daha önce (25 Şubat 2019) ifade etmiştik.

“SEÇİMDEN SONRA HDP KAPATILACAK!

Seçimlerden sonra PKK ile arasına net bir mesafe koymazsa HDP’yi kesinlikle kapatılma bekliyor. Devlet HDP’den, PKK’yı ve Abdullah Öcalan’ı tamamen reddetmesini ve şiddetle arasına mesafe koymasını isteyecek. HDP bunlara uymazsa kapatılacak.

Seçimlerden sonra PKK’ya eleman ve para göndermeye devam ederlerse, HDP’nin aldığı bütün belediyelere de yeniden kayyum atanacak.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) hakkında kapatma davası süreci Ekim 2017’de başlamıştı. Şimdi Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) de kapatılma riski altına girdi.

PAK, 19.10.2014’te kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, önce 11.02.2015’te PAK’a ismindeki ‘Kürdistan’ ibaresini kaldırması; tüzük ve programını ilgili mevzuata uydurması yönünde ihtarda bulundu. PAK, ihtara konu olan talepleri reddedince Başsavcılık, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’nden PAK’ın kapatılmasına karar verilmesini istedi.

Bir Kürt aydını olarak HDP ve adında Kürdistan ibaresi bulunan partilere önerilerim;

1.         PKK ve şiddet ile aralarına mesafe koymaları. Türkiye’nin birlik ve beraberliğinden yana olmaları.

2.         Kürtlerin en büyük ve son devleti olan Türkiye’yi, kendi devletleri olarak kabul etmeleri ve Türkiye’yi bölme amacından vazgeçmeleri.

3.         ‘Kürdistan’ kavramından, Türkiye’yi bölüp parçalayacak bir kavram olduğu gerekçesiyle vazgeçmeleri..

Türkiye’nin adı bellidir. Türkiye ne Türkistan’dır ne de Kürdistan. Türkiye, sınırları dışındaki Kürtleri de kendisine bağlayarak büyük Türkiye olacaktır. Bu gerçeği herkes kabullenmelidir. Ne Kürtler Kürdistan peşindedir ne Türkler Türkistan peşinde. Türk de Kürt de ‘Büyük Türkiye’ hedefindedir. Ne Türkistan’a ne Kürdistan’a ihtiyaç yoktur. Hepimizin devletinin adı Türkiye’dir. Galip İlhaner / DipDalga.com”, https://www.dipdalgahaber.com/secimden-sonra-hdp-kapatilacak/ , 25 Şubat 2019

*

HDP bu uyarılarımızı dikkate almadı.

Çünkü HDP, özgür siyaset yapmak yerine, PKK talimatlarına göre hareket ediyor.

PKK’nın gerçek oyu % 2-3 arası olmasına rağmen, % 100’e hükmetmeye çalışıyor.

Bütün Türkiye’ye istediklerini yaptırmaya çalışıyor.

Dahası bunu silahıyla dayatmaya çalışıyor.

**

HDP’yi, seçmenleri (özellikle Kürtler) mi, devlet mi kapatmalı?

Gönül isterdi ki HDP’yi seçmenlerinin çoğunluğunu oluşturan Kürt halkı kapatsın.

Aslında Kürt Halkı 24 Haziran 2018 seçimlerinde, HDP (PKK)’yi cezalandırma yoluna gitti.

PKK’lı Selahattin Demirtaş % 8.4 oy oranı ile % 10 seçim barajının altında kaldı.

Ama CHP, PKK (HDP)’nın imdadına koştu, PKK’yı ödüllendirdi ve HDP (PKK) % 10 barajını aşarak meclise girip hem Kürtlerin hem de bütün Türkiye’nin başına bela oldu.

HDP’nin meclise girmesinin en büyük vebali CHP’nindir.

Şimdi Kürtler ne yapsın?

Kürtler PKK (HDP)’yı bırakıyor ama, CHP bırakmıyor.

**

HDP bir parti midir?

HDP bir terör örgütüdür.

HDP kesinlikle bir siyasi parti değildir.

HDP, PKK’ya lojistik destek sağlayan bir aparattır.

PKK, HDP’yi yönetmektedir. HDP asttır, PKK ise üsttür.

**

HDP neden kapatılıyor?

HDP, PKK üzerinden, dış güçlerle (ABD, İsrail, AB Ülkeleri, Rusya, …) işbirliği yaparak, Türkiye’yi bölme amacından vazgeçmediği için kapatılıyor.

HDP, Kürtleri ayaklandırarak, bir içisyan başlatmak istediği için kapatılıyor.

HDP, Türkiye’yi Suriye gibi bir içsavaşa sürüklemek istediği için kapatılıyor.

HDP, Türkiye’yi dış müdahalelere açık hale getirmek istediği için kapatılıyor.

HDP, Türkiye’yi Kürdistan -Türkistan olarak ikiye bölmek istediği için kapatılıyor.

**

HDP bölünür mü?

HDP temelli kapatılırsa bölünür.

İçinden de en az birkaç parti çıkar.

Daha önceki kapatmalarda PKK’nın silah tehdidi daha çok hissedildiği için, PKK içinden hep tek parti çıkıyordu.

Yedek partiler de PKK vesayeti altında olduğu için bölünmüyordu.

Bu sefer durum çok farklı.

Çünkü PKK’nın yurtiçindeki etkinliği hiç olmadığı kadar azalmış durumda.

PKK silahlarının korkusu devam etmekle birlikte, eskisi kadar değil.

Kürtler de HP içinde siyaset yapanlar da PKK’dan eskisi kadar çekinmiyor.

Özellikle anaların eylemi, Kürt Halkına büyük bir cesaret getirdi.

**

Yeni Kürt partisi ile Abdullah Öcalan faktörü

HDP’nin bölünmesini ve yeni partilerin çıkmasını Abdullah Öcalan da istemektedir.

Kurulacak yeni bir Kürt partisinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi, Öcalan ile bir fotoğraf vermesi bile önemli olacaktır.

Abdullah Öcalan’ın cenazesini de HDP (PKK) değil, yeni kurulacak Kürt partisi almalıdır.

Abdullah Öcalan; ölümünden önce, ölümünden sonraki PKK (HDP) hareketini dizayn etmek istemektedir.

Bunu, her zamanki gibi yine kendisi dışındaki herkesi suçlayarak, bir fırsat olarak değerlendirecektir.

Öcalan’ın vasiyeti: Abdullah Öcalan bir vasiyette de bulunacaktır. Vasiyetinde Türkiye’nin birlik ve beraberliğini istediğini, bir Kürt devleti istemediğini de söyleyecektir.

Öcalan’ın mirası: Abdullah Öcalan kendisinden sonrası için bir işaret verecektir. Kendisini ölümsüz yapma (Atakürt) fırsatını kullanacaktır. Bunun içinde mirasını birilerine bırakacaktır.

* *

HDP (PKK) bir isyan (2. Kobani) girişiminde bulunur mu?

HDP (PKK) eğer bütün Kürtlerin ayaklanacağına inansa, bir saniye  bile durmaz, hemen bir isyan çıkarmaya çalışır.

Zaten Kobani olayları da bir isyan girişimiydi.

Kobani isyanı başarılı olsaydı, Türkiye dört-bir yandan dış güçlerin  işgali altına girerdi.

PKK’nın yapmak isteyip de Kürtlerin desteğini alamadığı için yapamadığı işte budur.

Kobani’den sonra hendek olaylarıyla da bir Kürt isyanı girişiminde bulundu, yine başaramadı.

Hendek olaylarında (Kürtlerden) Kobani’den çok çok daha az destek buldu. Hatta Kürt halkından hiç destek bulmadı bile diyebiliriz.

* *

HDP’yi kapatmanın maliyeti ne olur?

HDP’yi kapatmanın da bir maliyeti elbette olacaktır.

Kürt toplumu özellikle PKK (HDP) yüzünden, çok yaralı bir toplumdur.

PKK (HDP), Kürt çocuklarını yıllardır öldürterek, neredeyse her evden bir cenaze çıkmasına sebep olmuştur.

Ayrıca PKK bugün Suriye’de, Kürt çocuklarını ABD askeri yaparak her gün Kürt çocuklarının ölümlerine sebep olmaktadır.

Kürtler arasında akrabalık bağları çok yüksektir.

Her ne kadar yaralı (PKK yüzünden) bir halk da olsa Kürtler, Türkiye’ye karşı bir isyan girişiminde bulunmaz.

Kürtlerin Türkiye’ye karşı bir isyan girişiminde bulunması ancak dış güçlerin Türkiye’yi işgal etmesiyle ihtimal dahilinde olabilir.

Çünkü o zaman Suriye’deki gibi fiili bir durum oluşmuş olur.

Aksi halde PKK (HDP)’nın da Abdullah Öcalan’ın da bütün Kürtleri Türkiye’ye karşı ayaklandıracak bir gücü asla ve asla yoktur. Zaten HDP buna inansa bir saniye bile beklemez.

İslam inancı yüksek olan Kürtler ancak İslam için ayaklanır.

Kürtler özellikle Erdoğan (ve Bahçeli) ile birlikte Türkiye’yi tam sahiplendiler ve Türkiye’yi Kürtlerin devleti olarak görüyorlar.

Yani Kürtler şunun farkında. PKK aslında İslam dünyasının lideri ve Kürtlerin devleti olan Türkiye ile savaşıyor.

**

HDP nasıl kapatılacak?

Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesi şöyle:

Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî partinin kapatılması davasının açılması;

a) Re’sen,

b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,

c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,

Olur.

Ancak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Başsavcılığından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu kanısına varırsa davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan Adalet Bakanına veya siyasi parti genel başkanlığına yazı ile bildirir. Adalet Bakanının veya siyasi partinin, cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine, bu bildirimin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı görürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yükümlüdür. Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili genel seçimiyle, bu seçimin yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz.

Görüldüğü üzere HDP’nin kapatılması için yasal zemin bulunmaktadır.

* *

HDP (PKK)’nin kapatılması karşısında partilerin pozisyonu ne olur?

AK Parti: AK Parti siyasi partilerin kapatılmasına karşıdır. Ama yasalar ne diyorsa o uygulanacaktır. AK Parti sürece fazla müdahil olmadan (olmamalı), süreci takip edecektir. HDP tabanının bir kısmı 2023 seçimlerinde AK Parti’ye rotayı çevirecektir. HDP’nin PKK kanadı kapatılacaktır. HDP’yi AK Parti değil, devletin hukuk sistemi kapatacaktır. HDP, AK Parti ve ERDOĞAN yüzünden değil, PKK yüzünden kapatılacaktır. HDP, PKK ile bağını koparmadığı için, suç işlediği kapatılacaktır. Bir hukuk sisteminde suç işleme özgürlüğü olamaz. Suç işleyen her parti bedelini ödeyecektir.

Tek Parti (CHP ve HDP-şen ortaklar): CHP ve HDP; kapatma durumunda direk MHP’yi, dolaylı olarak da AK Parti’yi Kürtlerin düşmanı olarak gösterecektir. İki şen ortak tek parti gibi hareket edecektir. Zaten CHP’nin tek parti dönemini en iyi CHP ve HDP ortaklığı göstermektedir. Ha CHP’nin (özellikle İsmet İnönü dönemi) tek parti dönemi CHP’si ha bugün ki CHP ile HDP (PKK)’nin ortaklığı, aynı zihniyet. Artık CHP ile HDP tek parti olma yoluna girecektir. CHP’nin de HDP’nin de başka şansları yok. İkisi de marjinalleşecektir. Birleşerek marjinalleşip Türkiye2nin geleceğinden birlikte çıkacaklar. CHP, HDP’den daha HDP’ci bir stratejiyle davaya sürekli müdahil olacaktır.

MHP: MHP ve Vatan Partisi (Doğu Perinçek) birlikte, HDP’nin kapatılmasını en çok isteyen iki partidir. VP daha önce HDP’nin kapatılmasını istemişti. MHP ve VP sürece her aşamasında müdahil olacak gibi görünüyor.

Aslında olması gereken, davanın MHP’nin başvurusuna gerek kalmadan açılmasıdır.

Böylece MHP de bu zor durumdan kurtulmuş olur. Sadece sürece siyaseten müdahil olur.

MHP dava açarsa; AK Parti dışındaki partilerin (İYİ Parti, CHP, …)  milletvekillerinden de imza alma yoluna giderse, oldukça stratejik bir hamle yapmış olur. Böylece kapatma davasına meclisteki her parti (AK Parti hariç) katılmış olur. CHP’den Gürsel Erol, … gibi birkaç milletvekili, İYİ Parti’den Ümit Özdağ, … gibi birkaç milletvekilinin imzası da alınarak kapatma davası genişletilebilir. Hatta HDP içinden de milletvekili katılması için çalışılabilir.

Davayı MHP açarsa;

MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.

Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP’nin davayı açmasına gerek kalmaz. Böyle bir durum daha iyi olur.

Eğer Yargıtay, HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP sürece göre davranacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak.

Öncelikle  MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek. Yani MHP hemen harekete geçmiyor.

MHP’nin HDP dosyasında ne var?

MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın en stratejik temasını, “HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır” tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek.

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına da ayrıca yer verilecek.

HÜDA-PAR: Bir partiden ziyade daha çok bir cemaat görüntüsü veren HÜDA-PAR, HDP’nin boşluğunu doldurmak için stratejiler geliştirebilir.

Diğer Partiler: Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, … gibi partiler memleketi düşünmek yerine, PKK’lı Selahattin Demirtaş ve HDP yalakalığı yapacaktır. Parti kapatma davasını oy avcılığına çevirecekler. Memleketin selameti yerine oy peşinde koşacaklar.

İYİ Parti: İYİ Parti de zaman zaman yuvarlak yorumlarla, HDP ve PKK’lı Selahattin Demirtaş yalakalığı yapacaktır. PKK (HDP) tabanından oy almak için PKK söylemlerini bile kullanmaktan geri durmayacktır.

PKK: PKK, HDP’nin kapatılması konusunda şuanda kararsız durmaktadır. HDP’nin kapatılması, PKK’nın daha hızlı marjinalleşmesine yol açabilir. PKK da bu durumu görerek hareket edecektir. PKK yöneticileri, HDP’nin kapatılma davasını istismar ederek, Kandil’den sürekli açıklamalar yapacaktır. HDP’nin PKK yüzünden ve suç işlediği için değil, Erdoğan ve Bahçeli’nin kararıyla kapatılacağını sürekli işleyecekler. Kendilerini suçlayacaklarına, öz eleştiri yapacaklarına, her zamanki gibi kendileri dışındaki hereksi suçlayacaklar.

Kürtlerin 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde CHP’yi desteklemeleri bir ittifak olarak görülmemelidir. Bu ittifak hormonlu ve geçici bir ittifaktı. PKK’nın Kürtleri CHP’ye iterek CHP belediye başkan adaylarına yönlendirmesi, o süreçte büyük ölçüde başarıya ulaştı. AK Parti ve Erdoğan özellikle pandemi süreciyle ve PKK’nın zayıflamasıyla süreci tersine çevirmiş durumda.

PKK (HDP)’nın, PKK zayıflarsa devlet Kürtleri ezer, eski (90’lı yıllar) günlere dönülür tezi de çökmüş durumda.

PKK özellikle Türkiye sınırları içerisinde çok zayıflamış durumda.

PKK zayıfladığı halde devletin Kürtler üzerinde bir baskısının olmadığı halk yaşayarak görüyor.

PKK’nın bütün tezleri bir bir çöküyor.

AK Parti ve ERDOĞAN, Güneydoğu’ya sürekli yatırım yapmaktadır.

AK Parti ve ERDOĞAN’dan önce, Güneydoğu'ya yatırım yapılmıyor şikayetleri vardı.

Şimdi Türkiye'nin 7 bölgesine, 4 bir yanına,  81 iline yatırım yapılıyor.

Bu sefer de Batı illerinde, Doğu illerinden daha az yatırım yapılıyor şikayetleri var.

Nerden nereye geldik.

Ayrıca, PKK’nın yıllardır Kürtlerin düşmanı olarak gösterdiği MHP’nin Kürt düşmanı olmadığı, tam tersine Kürtleri kardeş olarak gördüğü de Kürtler tarafından görülmüş durumda.

PKK’nın sürekli; tek parti dönemi CHP’yi Kürtlere unutturmak için uydurduğu, Türkiye’nin en ırkçı döneminin Erdoğan (AK Parti) ve Bahçeli (MHP) dönemi olduğu tezi de çöküyor.

Kısacası; PKK (HDP)’nın kapatılması davasında, PKK (HDP)’yı HDP bile savunmakta güçlük çekerken, Türkiye’nin muhalefet partileri olan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, … gibi partilerin PKK’yı savunmaması gerekir.

Terörle mücadele ancak böyle başarıya ulaşabilir. Oy avcılığıyla, popülist politikalarla davaya yaklaşılırsa, bütün Kürtler PKK (HDP) çatısı altında toplanmaya itilirse, Erdoğan sonrası Türkiye Suriye’den bile beter bir duruma düşer.

Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur.

Kürtlerden oy istiyorsanız, Kürtlere gideceksiniz.

Kürtlerden oy istemek için PKK (HDP) gibi bir aracıya ihtiyaç yoktur.

Kürtlerin desteğini almak için PKK’lı Selahattin Demirtaş gibi bir aracıya da ihtiyaç yoktur.

**

PKK (HDP), AK Parti ve MHP’den ne istiyor?

PKK, devleti yöneten ERDOĞAN-AK Parti ve BAHÇELİ-MHP’den Türkiye’yi, Türksitan ve Kürdistan olarak ikiye bölmelerini istiyor.

HDP (PKK), başta CHP olmak üzere; İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Memleket Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, … gibi Cumhur ittifakının rakiplerinden de PKK’nın Türkiye’yi bölmesi için onlardan özellikle PKK’lı Selahattin Demirtaş üzerinden destek istiyor. Bunu yaparken de oylarını bir koz olarak kullanıyor. Dahası, oylarını bir şantaj aracı ve bir tehdit olarak kullanıyor.

Kimse bu oyuna gelmemelidir. Aksi halde Türkiye’yi bir arada tutamayız.

Türkiye, İttihat Terakki zihniyetiyle bir arada tutulamaz.

Zamanın Prens Sabahattinleri, …  Damat Feritleri, … olmaya gerek yoktur.

**

HDP’nin kapatılmasının sonuçları

HDP’nin kapatılmasının önemli sonuçları olacaktır.

En önemlisi, Kürtler PKK (HDP)’dan kurtarılmış olacaktır.

HDP’de PKK’sız siyaset yapmak isteyen siyasetçiler de Kürtler de PKK vesayetinden kurtulacaklar.

PKK (HDP)ve CHP birlikte marjinalleşebilir.

Yeni CHP için çok sayıda alternatif var.

İYİ Parti, Memleket Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, … gibi hareketler CHP’nin yerini dolduracaktır.

Yeni Kürt partileri de HDP (PKK)’nin yerini dolduracaktır.

Bunun için de güvenlik şarttır.

Cesur insanların yolunun açılması gerekiyor.

Çılgın Kürtler, Kürtleri PKK’dan kurtararak Türkiye’nin en milli hareketi olacaktır.

PKK kesinlikle kapatılacak. PKK (HDP)’ya aktarılma dönemi tamamen kapanacak.

PKK’ya yakın olanlar, PKK ile bağını koparmayanlar, PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul etmeyen her HDP’li, siyasi ceza alacaktır.

HDP, PKK’lılardan tamamen temizlenecek.

Yani kısacası HDP, PKK’dan kurtarılacak.

Bu dava aynı zamanda, HDP siyasetçilerini PKK’dan kurtaran dava olacaktır.

HDP bütün bunlara rağmen yine PKK ile arasına mesafe koymazsa, PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul etmezse, HDP de temelli kapatılacak.

Türkiye’nin geleceğinde, PKK (HDP)’ya da CHP’ye de yer yoktur.

PKK ile CHP birlikte marjinalleştirilebilir.

Şimdilik PKK kanadı kapatılacak, HDP aynı tas aynı hamam olmaya devam ederse, sonra HDP kandı da kapatılacak.

**

HDP her şeye rağmen kapatılmazsa

Kürt Halkı 2023 seçimlerinde HDP’yi cezalandırarak kapatmalıdır.

Bunun için, HDP tabanını HDP’den tamamen koparacak stratejiler gereklidir.

Kürtler, Kürtleri ikna ederek, Kürtleri PKK’dan uzaklaştırarak kurtaracaktır.

2023 seçimlerinde HDP (PKK)’yi tarihe gömmek, Kürtler için vaciptir.

Aksi halde Kürtler hem bu dünyada hem diğer dünyada PKK (HDP)’nın vebalinin bedelini ödeyecektir.

**

Millet İttifakı PKK (HDP) ile seçim ittifakı yapmaya devam ederse ne olur?

Bütün Kürtler PKK (HDP)’ya itilmiş olur.

Kürtlerin bıraktığını Millet ittifakı ve diğer partiler bırakmıyorsa, Kürtler adeta zorla PKK (HDP)’ya itilmiş olur.

Erdoğan sonrası Türkiye Suriye’den daha beter bir duruma gelebilir.

Muharrem İnce ve Erdoğan’a burada tarihi bir görev düşüyor.

Erdoğan Kürtleri yanına alarak, Kürtleri PKK (HDP)’dan kurtaracak.

Muharrem İnce de vatansever Atatürkçüleri yanına alarak, CHP’yi PKK’dan kurtaracak.

**

PKK’lı Selahattin Demirtaş, HDP’li olamadı

PKK’lı Selahattin Demirtaş, eğer stratejik hareket etseydi, bugün Devlet Bahçeli’nin yerinde o olurdu. Bu kadar kan dökülmezdi. PKK silah bırakırdı, Suriye Kürtleri de özerk olurdu. Hatta Barzani de bir Kürt devleti kurardı. Kürdistan da Türkiye tarafından 2. Azerbaycan muamelesi görürdü. Zamanla Kürdistan Türkiye’ye katılırdı. Türkiye Misak-ı Milli’ye ulaşırdı ve Türk-Kürt birliği sağlanırdı.

Türkiye; Türk-Kürt birliği ile Türk dünyası ve İslam dünyasının lideri olurdu.

İşte PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın; Kürtlere, Türkiye’ye ve İslam dünyasına maliyeti budur.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.