AYŞEGÜL TÜTEN

AYŞEGÜL TÜTEN

Bir Yol(culuk) Manifestosu!

A+A-

"Bir yol varsa hakikate varan 

Bir yolcu lazım kendini arayan 

Bir hancı varsa yolcuları ağırlayan 

Bir aşk lazım yola koyduran"

Mevlana 

Bu bir yolculuk yazısı, ben de kısa süreliğine sizin yol arkadaşınız olayım. Yola, yolcuya, menzile ve dahi yoldaşa dair iki kelam edelim birlikte...

Şu fani dünyada yarım asra yaklaşan mevcudiyetim boyunca kilometrelerce yol gitmiş, hatta bu yazıyı da yine bir yolculuğu esnasında kaleme almış biri olarak, bedensel ve ruhsal yolculuğumun var olmaya devam ettiğim müddetçe süreceğinin bilincinde ve arzusundayım.

 

"Evvel refik, bâde'l tarik" demiş büyükler. Yolda olmaktan daha önemli bir şey varsa, yoldaş olabilmek, yoldaş bulabilmektir, çünkü yol yorgunu olmamak, gidilen yolda yalnız kalmamak, yolu gidilesi kılmak için yoldaşını iyi seçmeli insan. 

"Yol insanı terbiye eder" der Cündioğlu, çünkü yolun irşat, tedris, talim-terbiye vazifesi vardır. 

Hayat bir yolculuktur hep devam eden. Yol değişir, yolcu değişir ama menzil hep aynıdır. İnsan dünya gurbetinde ukbaya hasret bir garip yolcudur, vuslatı bekleyen. Sorun yolun yolcusuz olmasından ziyade, yolcunun yolsuz olmasındadır. Menzilden bihaber, pusulası şaşmış, hercai, seyyal bir yolcu şaşkın, sarsak gezer durur.

Yol zahmetli, yolculuk meşakkatlidir çoğu zaman. Aldırma yürü yolcu! Vahiy yol haritan, peygamber rehberin, akıl pusulan, iman azığın, ahlâk mihengin oldukça yolun açık, menzilin hak olacaktır.

Kimi zaman ayağın takılır bir taşa, çünkü yolculuk boyunca yolunda taşlar olacağı gibi, seni yolundan alıkoymak, menzilden uzaklaştırmak için yoluna taş koyanlar da bulunacaktır, buna hazırlıklı ol. 

 

Molaların da olacak elbette yol boyunca hatta yoldan sapmaların. Ama hep bir hesaplaşma, hep bir muhasebe halinde olmalı, teyakkuzu elden bırakmamalı, yolun sahibine güvenmeyi bilmelisin. 

Kainatın muazzam ritmi yolculuğun ahengini oluşturur. 

Yolcu bilir ki, en uzun yolculuklar bir adımla başlar, o ilk adım yolun rotasını belirler, ulvi mi sufli mi, dünya mı ukba mıdır güzergah. Seyr-i süluk da denilen bu içsel yolculuk, bilinç düzeyine erişmekle başlar, son nefesimizi verene kadar devam eder. Bu, yolculuğun manevi-deruni  boyutudur. 

 

Maddi boyutlu, afaki-dışsal yolculuklar vardır bir de 'bir yerden başka bir yere gidiş ve geliş' olarak tanımlayabileceğimiz. 

Aslında tarihe yol veren de yolculuklardır. Örneğin; coğrafi keşifler, bilinmeze yolculuk cesareti gösterenlerin eseri olduğu gibi fetihler ve hicretler de ulvi bir amaçla çıkılan yolculukları temsil eder.

Peygamberler tarihinde de yolculukların önemi büyüktür. Peygamberi öğretide yol, bir mürşit olmuş, yolculuk da terbiye, tezkiye ya da tebliğ amacı taşımıştır. Bedeviden- hadariye, Yesrib'ten-Medine'ye, yani medenileşmeye ve asr-ı saadete varan bir sürecin adı olmuştur 'hicret' bir takvimin, bir tarihin başlangıcı sayılmıştır bu kutsal yolculuk.

Vahiyse; yolcuya zekat verme tavsiyesiyle, yolcuyu, yolculuğu bir anlamda meşrulaştırmış hatta kutsiyet atfetmiş olur. 

Yaşadığımız hız çağında yolculuk algısı da diğer her şey gibi hatırı sayılır bir şekilde değişmiştir. Hızla, sindirmeden bir yarış halinde yaşanan bu çağ yolculukları da, yolda geçen zamanı da ulaşım araçlarının sağladığı kolaylıkla minimuma indirerek, akışa ayak uydurmamızı sağlamıştır. 

Oysa geleneğin yolculuğa bakışı, daha çok yolda geçirilen zamanla ilgilidir. Zira yolculuğun kendisi de varılacak yer kadar önemlidir.

Tarihimizde, yolculuk ve seyahat denilince akla gelen bir isim var ki O da 7 iklim 18 padişahlık 50 küsur yıllık yol serüveniyle Evliya Çelebi ve muhteşem eseri 'Seyahatname'dir. 

Yolculuk Türk ve Dünya Edebiyatında da büyük yer tutar. Kimi aşk için vurmuş kendini yollara, kimi sevda ile 'Mecnun' olup düşmüş çöllere, kimi benliğini bulmak, kimi de kendinden kaçmak için çıkmış sefere. 

Nurettin Topçu der ki; "Hareket (yolculuk) insanın yer değiştirmesi değil, kendini değiştirmesidir." Bu da demek oluyor ki yolculuklar bizi değiştirebildiği, bizi biz yapabildiği, özümüze ulaştırabildiği kadar değer kazanır. 

 

Yolculuğa anlam katan,

Yoldaşı güzel olan,

Yolu hakk'a varanlardan olmak duasıyla.

Önceki ve Sonraki Yazılar