STRATEJİST GALİP VANLI

STRATEJİST GALİP VANLI

2023 Osmanlı Padişahları yılı

A+A-

2023 yılı Osmanlı Padişahları yılı olabilir. Bütün Osmanlı Padişahları 2023 yılının gündemi yapılabilir. Her hafta bir padişah anması yapılabilir.

Ya da 2023 yılı Abdülhamid Han Yılı ilan edilebilir.

Her yıl bir Osmanlı padişahının yılı ilan edilebilir.

2020 yılından başlamak üzere;

2020 Osman Gazi yılı

2021 Padişah Vahideddin yılı

2022 Kanuni Sultan Süleyman Yılı

2023 Abdülhamid Han Yılı ilan edilebilir.

***

Kürt devletini kim kuracak?

Türkiye ya Kürtlerle büyüyecek (Misak-ı Milli) ya Kürtlerle bölünecek (PKK üzerinden 2. İsrail devleti), üçüncü bir yol şuanda görünmemektedir.

Kürtlerin Türkiye’ye katılmaması demek, Türkiye’nin Kürtler üzerinden bölünmesine yol açabilir.

Kürtlerin Türkiye’ye katılması demek ise; hem Türk-Kürt Birliği (Misak-ı Milli) hem de İslam birliği demektir.

Uluslararası güçler arasında adeta Kürtlere bir devlet kurma yarışı var.

İçeride PKK (HDP) ve CHP, Kürdistan ve Türkistan için uğraşırken …
Dışarıda; ABD, İsrail, İngiltere, Rusya, … başta olmak üzere çok sayıda ülke Kürtlere bir devlet kurmak için uğraşıyor.

Bi Kürtler (Türkiye Kürtlerinin çoğunluğu) Kürt (PKK devleti) devleti peşinde değil.

Çünkü Kürtlerin devleti var.

Kürtlerin, hem de dünyadaki bütün Kürtlerin devleti Türkiye’dir.

Kurulmaya çalışılan devlet de Kürtlere değil, PKK’ya kurulmaya çalışılıyor.

*

Peki PKK’ya devleti kim kuracak?

CHP mi, PKK mı, Barzani mi, Rusya mı, ABD mi, İsrail mi?, İngiltere mi, Fransa mı , …

CHP’nin PKK ile yaptığı seçim ittifakları, böyle bir gelişmeye yol açabilir mi?

PKK’nın CHP’yi kullanması, böyle bir sürecin önünü de açabilir mi?

CHP’nin (rejim/laiklik için) Erdoğan’ı devirme merkezli, PKK’nın ise; Türkiye’yi bölme merkezli Erdoğan’ı devirme stratejileri, Türkiye’nin bölünmesine ve bir PKK devletinin kurulmasına yol açar mı?

Bunu zamanla göreceğiz.

*

Kime kurduracaklar?

Eninde sonunda bir Kürt devletinin kurdurulacağı görünmektedir.

Barzani mi, PKK mı, başka bir aktör mü devreye sokulacak?

Bu devleti hangi aktörün kuracağı şu anda meçhuldür.

ABD (İsrail), Rusya, AB ülkeleri, … PKK üzerinden bir devlet kurmaya çalışırken, … Barzani’yi bir türlü aşamıyorlar.

Hem kendi aralarındaki rekabet hem de PKK ile Barzani arasında bir tercihte bulunamadıkları için, devlet projesi gecikiyor.

Bunu aşmak için; Barzani’yi PKK’ya geçmeye zorlayacaklar. Bunu başaramazlarsa, yeni bir aktör devreye girebilir.

PKK, Barzani, Talabani, … bütün Kürtlerin bir çatı altında toplanacağı yeni bir oluşum kurabilirler.

Bu da Türkiye’nin bölünmesine ve Kürtlerin felaketine yol açabilir.

*

Rejimi ne olacak?

Kürt devletinin rejimi de çok önemlidir.

Dünyanın en dindar halkı diyebileceğimiz Kürtler, PKK’nın yıllardır dinden uzaklaştırma projeleriyle İSLAM’dan kısmen uzaklaşmıştır. Ama Kürtlerin aslına, yani tekrar İSLAM’a dönüşü zor olmayacaktır.

PKK’nın devlet kurmasını isteyenler (ABD, İsrail, Rusya, …), PKK’nın laik/seküler yapısından dolayı istiyorlar.

Barzani’nin devlet kurması halinde, İslam’dan uzak olmayan bir rejim olacağını biliyorlar.

Barzani (sosyoloji) eksenli bir Kürt devletinin, eninde sonunda İslam rejimli olacağını ve Türkiye ile birleşme ihtimalinin yüksek olacağını da biliyorlar.

Ondan dolayı şimdilik Barzani’den değil PKK’dan yanalar.

Kişisel görüşüm; ileride bütün Kürtlerin bir araya getirileceği, yeni bir hareketin ortaya çıkartılacağı yönünde.

ABD ve İsrail merkezli yeni bir oluşum ortaya çıkabilir.

Bu arada İngiltere’de boş durmuyor. Zamanın gelmesini bekliyor.

1. İsrail devletini kuran İngiltere, 2. İsrail devletini de kurabilir.

*

Neden Kürt devleti kuruyorlar?

Peki bu güçler neden bir Kürt devleti istiyorlar?

Kürtleri sevdikleri için mi, Kürtlere acıdıkları için mi?

Elbette hayır.

1. İslam dünyasını bölmek

2. Türkiye’yi bölmek

3. Kürtleri İslam’dan uzaklaştırmak

4. Büyük İsrail’e yol açmak gibi dörtdörtlük sebepleri var.

*

Kürtler bu oyuna gelir mi?

Kürtler PKK ile hareket ederlerse, bu oyuna gelirler ve Filistinliler gibi de perişan olurlar.

Kürtler, dünyadaki bütün Kürtlerin devleti olan Türkiye ile birlikte hareket ederlerse, perişan olmazlar.

Kürtlerin huzuru, barışı, … ve geleceği (kaderi) Türkiye’dir, Türkiye’dedir.

Bunun aksi asla mümkün değildir.

*

Türkiye ne yapmalı?

Türkiye, dünyadaki bütün Kürtlerin devletidir ve ona göre hareket etmelidir.

ABD, İngiltere, …ve İsrail’in yapmak istediğini, Türkiye ileride, bütün Kürtleri Türkiye’ye katma stratejisi ile yapmalıdır.

Yani bir Kürt devleti kurulacaksa, bunu ABD, İsrail, İngiltere, Rusya, … gibi bir güç değil, Türkiye kurmalıdır.

Kurulacak devlet de Türkiye’ye katılacaktır.

*

Irak (Suriye, …)’ta,  Kürtmeneli Devleti  mi, Kürdistan mı, Türkmeneli Devleti mi?

Kürtler ve Türkmenler birleş(tiril)ebilir.

Türkiye İslam coğrafyasında sadece Türkmen merkezli hareket ederse, hem Türkiye hem Kürtler hem de Türkmenler kaybeder.

Irak ve Suriye’deki bütün Kürtleri ve Türkmenleri bir çatı altında toplamak gerekiyor.

Irak ve Suriye’nin bölünmesi kaçınılmaz bir hale gelirse; Türkiye’nin sınırları çizeceği şekilde bölünmelidir.

Türk-Kürt birliğini sağlayacak doğal bir harita olmalıdır.

İslam coğrafyasında; Batılı güçlerin çizeceği suni haritaların dönemi kapanmıştır.

Türkiye’nin çizeceği doğal haritaların zamanı gelmiştir.

***

Doğuda Kürdistan (PKK) Batıda Türkistan (CHP)

Biz, Kürtmeneli (Kürt-Türkmen) Devleti ile, Anadolu Entegrasyon Modeli (Misak-ı Milli) ile Türkiye’nin sınırlarının genişlemesi (Türk-Kürt Birliği) üzerine stratejiler geliştirirken,

Doğuda PKK (HDP,  Demokratik Özerklik (PKK özerkliği) safsatası ile Kürdistan adı altında Kürtleri kendi devletleri olan Türkiye’den ayırmaya çalışıyor,

Batı da ise CHP Türkistan kurmaya çalışıyor.

Doğu illerinde PKK, Diyarbakır merkezli hareket ederken,

Batıda CHP İzmir merkezli olarak hareket ediyor.

Fiili özerkliği ilk olarak 2013 yılında Aysel Tuğluk ilan etmişti.

İzmir BB Başkanı Tunç Soyer de Aysel Tuğluk’un izinden gidiyor.

Türkiye Kürdistan Bölgesel Yönetimi (TKBY),

Türkiye Türkistan Bölgesel Yönetimi (TTBY)

Doğuda Kürdistan (PKK-KBY),  Batıda Türkistan (CHP-TBY)

CHP ve PKK, Türkiye’yi nereye götürmeye çalışıyor?

Doğuda PKK ve Kürdistan (Kürdistan Bölgesel Yönetimi)

Batıda CHP ve Türkistan (Türkistan Bölgesel Yönetimi)

PKK (HDP) mı Türkiye (Kürdistan)’yi  bölecek, yoksa CHP mi Türkiye (Türkistan)’yi bölecek?

PKK ile CHP arasındaki seçim ittifakları, CHP’yi de Türkiye’yi de bir uçurumun kenarına doğru götürüyor.

***

Terörle mücadele nasıl gidiyor?

Türkiye’nin terörle (PKK) mücadelesi;

Cumhur ittifakı PKK ile mücadele ederken,

Millet ittifakı yeni kurulan partilerle genişleyerek, PKK ile seçim ittifakı yapma şeklinde devam ediyor.

Türkiye’nin terörle mücadelesi; HDP’nin PKK’ya gönderdiği; Kürt, Alevi, Ermeni, … garibanları öldürmekle devam ediyor.

Böyle bir tablodan kesin bir sonuç çıkmaz.

Terör (PKK) gittikçe meşrulaşır, olası büyük bir Kürt isyanın temelleri daha da güçlenir.

Muhalefetle iktidarın birlikte mücadele etmediği terör sorunu, sadece geçici bir başarıdır.

Yine eski tas eski hamam her şey olduğu gibi geri döner.

Hatta daha büyük acılar yaşanır.

PKK ile mücadele de FETÖ ile mücadele de Erdoğan-Bahçeli ile sınırlı kalacak gibi bir görüntü var.

Yapılması gereken, PKK (HDP)’nın marjinalleştirilmesidir.

Bu da iktidar-muhalefet işbirliği içerisinde olur ancak.

Muhalefet, aydınlar, siyasiler, gazeteciler, yazarlar, medya, … HDP’ye parti muamelesi yaparlarsa, terörle (PKK) mücadele başarıya ulaşamaz.

*

PKK (HDP)’ya kimler parti diyor?

Çocukları, HDP’nin PKK’ya gönderdikleri tarafından öldürülmeyenler, HDP (PKK)’ye parti diyor.

*

Selahattin Demirtaş’a kimler suçsuz diyor?

Çocukları, Selahattin Demirtaş’ın PKK’ya gönderdikleri (mekanizma) tarafından öldürülmeyenler, PKK’lı Selahattin Demirtaş’a suçsuz diyor.

***

Kürtlerin HDP’si ile PKK’nın HDP’si aynı değil.

Halkın HDP’si ile PKK’nın HDP’si ayrıdır.

Halk,  Kürt  kimliği ile temsil edilmek istiyor.

PKK ise; bağımsız PKK devleti için zaman kazanma, alt yapı oluşturma, … derdindedir.

Kürtler HDP’yi, bir temsil aracı olarak görürken, …

PKK ise; HDP’yi amacına ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor.

Hatta PKK, HDP’den çok CHP’ye güveniyor. Yani PKK, CHP’yi de amacına ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya başlamıştır.

PKK’nın hedefi: HDP’yi tamamen CHP’ye iltihak ettirerek, CHP ile birleştirerek, CHP’yi tamamen ele geçirerek daha büyük bir güce ulaşmaktır.

PKK, Türkiye’yi CHP üzerinden bölmek istiyor.

Çünkü PKK’nın HDP üzerinden Türkiye’yi bölecek gücü yoktur.

***

CHP’nin ittifak ortağı HDP Anıtkabir’e gider mi?

HDP (PKK) Anıtkabir’e gidip Atatürk ilke barışır mı?

CHP’yi PKK ile seçim ittifakı yapmaya ikna eden HDP’yi, CHP de Anıtkabir’e gitmeye ikna edebilir mi?

**

HDP ne yapmalı?

HDP, Türkiye partisi olmak istiyorsa;

PKK’ya, Türkiye’ye karşı silah bırakma çağrısı yapmalıdır.

PKK bunu yapmazsa, PKK’yı terör örgütü ilan etmelidir.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü savunduğunu ve demokratik özerklik safsatasından vazgeçtiğini ilan etmelidir.

Osmanlı ile barışmalıdır.

Atatürk ile barışmalıdır.

Cumhuriyet ile barışmalıdır.

Milli konularda hükümeti desteklemelidir.

Kürtlerle barışmalıdır.

İslam ile barışmalıdır.

***

CHP mi Türkiye’ye faydalı, yoksa Güvenlik Korucuları mı?

Güvenlik Korucularının eşleri eylem yapar mı?

Güvenlik Korucularının eşleri CHP Genel merkezi önünde eylem yaparak:

"bizim eşlerimiz PKK (HDP) ile çatışmalarda şehit oluyor,

biz dul kalıyoruz, Ekrem bey (Dilek), Kemal bey (Selvi ) eşleri

PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak hanımla doğum günü partisi yapıyorlar" diyebilir

***

Mithat Sancar: HDP ile PKK arasında hiç bir ilişki

HDP eş başkanı aynen böyle demiş. Halbuki;

PKK (üst) ile HDP (ast) arasında üst-ast ilişkisi var.

Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?

PKK tavuk, HDP ise PKK yumurtasından çıkan civcivdir.

Ayrıca, HDP'nin PKK ile ilişkisi yok, PKK'nın HDP ile ilişkisi var.

PKK üst, HDP ast

Cemil BAYIK, Mithat SANCAR'ın üstüdür.

***

Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezası kararı

CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezası onandı.

Kaftancıoğlu’nu aslında CHP'nin gerçek vatansever Atatürkçüleri cezalandırmalıydı.

CHP, Canan Kaftancıoğlu'nu CHP'den ihraç etmeliydi.

Bu iş yargıya kalmadan CHP tarafından çözülmeliydi.

Tunç Soyer için de vatansever Atatürkçüler harekete geçebilir.

Yoksa İzmir’i sadece CHP kaybetöeyecek.

***

Yine Kamer Genç

Neymiş efendim Kamer Genç AK Parti’yi FETÖ konusunda geçmişte uyarmış da dinlememişler.

Halbuki; Kamer Genç ve onun gibiler, FETÖ’nün Erdoğan’a darbe yapacağını yıllar önceden bilselerdi, Gülen’in alnından öperlerdi.

 

***

Haftanın twitleri

*

“CHP, 31 Mart PKK (HDP) desteğinin diyetini mi ödüyor?

Tunç Soyer PKK'ya verilen sözleri mi yerine getiriyor?

PKK özerkliği için zemin mi hazırlıyorlar.

PKK (HDP)'nın, PKK özerkliği için verdikleri sözleri mi yerine getiriyorlar?

PKK desteğine karşılık özerklik.”, (22 Haz 2020)

*

“Cemil Bayık ile Selahattin arsında fark yoktur.

Ha Osman Öcalan televizyona çıkartılmış ha Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar, ....

PKK'lı Selahattin'i televizyonlarında, köşe yazılarında, ... suçsuz, kahraman, ... ilan edenler, ...

Osman ÖCALAN neden TRT'ye çıkarıldı diyorlar?”

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.